Regal Select

 צבע Regal Select מציע את הביצועים האיכותיים ביותר ואת התוצאה החלקה ביותר שהיית יכול לצפות מהצבע הקלאסי שלנו, יחד עם ערך מוסף של פיתוח טכנולוגי מתקדם שהופך את הצבע לצבע רחיץ ברמה הגבוהה ביותר ולמצטיין בדחיית כתמים.

Flat

 

regal-flat

 • צבע ויסוד באחד
 • יישום קל
 • רחיץ ברמה גבוהה
 • 0 VOC בכל הגוונים
 • אינו מפיץ ריח חזק
 • כושר הסתרה מעולה
 • כושר כיסוי מעולה
 • ציפוי עמיד כנגד טחב
 • מכיל 100% שרף אקרילי
 • לשימוש פנים
 • ניתן לניקוי בעזרת סבון ומים
 • זמין בכל 3,500 הגוונים של בנג'מין מור
 • ברק פלט (1-3.5 @ 85°)
 • לחץ לצפייה בגליון בטיחות:
  WhiteBase 1, Base 2, Base 3, Base4
 • לחץ לצפייה בגליון הוראות יישום (TDS)

Matte

 

regal-matte

 • צבע ויסוד באחד
 • יישום קל
 • רחיץ ברמה גבוהה
 • 0 VOC בכל הגוונים
 • אינו מפיץ ריח חזק
 • כושר הסתרה מעולה
 • מעולה לשטחים עמוסים: מסדרונות, סלון, חדרי ילדים וכו'
 • ציפוי עמיד כנגד טחב
 • מכיל 100% שרף אקרילי
 • לשימוש פנים
 • ניתן לניקוי בעזרת סבון ומים
 • זמין בכל 3,500 הגוונים של בנג'מין מור
 • ברק מט (2-5.5 @ 85°)
 • לחץ לצפייה בגליון בטיחות:
  WhiteBase 1, Base 2, Base 3, Base4
 • לחץ לצפייה בגליון הוראות יישום (TDS)

Eggshell

 

regal-eggshell

 • צבע ויסוד באחד
 • יישום קל
 • רחיץ ברמה גבוהה
 • 0 VOC בכל הגוונים
 • אינו מפיץ ריח חזק
 • כושר הסתרה מעולה
 • מעולה לשטחים עמוסים: מסדרונות, סלון, חדרי ילדים, וכו'
 • ציפוי עמיד כנגד טחב
 • מכיל 100% שרף אקרילי
 • לשימוש פנים
 • ניתן לניקוי בעזרת סבון ומים
 • זמין בכל 3,500 הגוונים של בנג'מין מור
 • ברק אגשל (קליפת ביצה) (15-22 @ 85°)
 • לחץ לצפייה בגליון בטיחות:
  WhiteBase 1, Base 2, Base 3, Base4
 • לחץ לצפייה בגליון הוראות יישום (TDS)

Pearl

 

IA_pri_0550_135x132

 • צבע ויסוד באחד
 • יישום קל
 • רחיץ ברמה גבוהה
 • 0 VOC בכל הגוונים
 • אינו מפיץ ריח חזק
 • כושר הסתרה מעולה
 • מעולה לשטחים עמוסים: מסדרונות, סלון, חדרי ילדים וכו'
 • ציפוי עמיד כנגד טחב
 • מכיל 100% שרף אקרילי
 • לשימוש פנים
 • ניתן לניקוי בעזרת סבון ומים
 • זמין בכל 3,500 הגוונים של בנג'מין מור
 • ברק פנינה (15-25 @ 60°)
 • לחץ לצפייה בגליון בטיחות:
  WhiteBase 1, Base 2, Base 3, Base4
 • לחץ לצפייה בגליון הוראות יישום (TDS)