בנג'מין מור ואיכות הסביבה

תו תקן 'הבטחה ירוקה' הוא האישור של חברת בנג'מין מור לכך כי הצבעים שלה שהינם בעלי הכרה סביבתית גבוהה, עומדים ואף עוברים את הסטנדרטים המחמירים של התעשייה בארצות הברית, ויחד עם זאת מציגים את איכות הביצועים המעולה שאתה מצפה מהמוצרים של בנג'מין מור. חברת בנג'מין מור יישמה את התקנים המחמירים על מנת לעמוד בתנאי התקן של 'ההבטחה הירוקה' כך שאתה יכול להיות בטוח שהצבע בתוך המיכל עומד מעל ומעבר בציפיות של הסטנדרטים הירוקים.

VOC מייצג מידת נדיפות אורגאנית והמוצרים של בנג'מין מור נמדדים בהתאם לחוק להגנת הסביבה של ארצות הברית מתודה 24. מתודות בחינה אלו לקביעת הסטנדרטים של התעשייה בארצות הברית, מאפשרים למוצרים המכילים פחות מ-5 גר'/ליטר של VOC לשאת את תו התקן של 'אפס VOC', אותו אתה יכול למצוא על גבי האריזות של מוצרים רבים של חברת בנג'מין מור ברחבי אנגליה. אנחנו נקפיד לציין תמיד את ערכי ה-EU VOC, סיווגים, ואת הסיווג הבריטי ל-Federation coating 5-band על גבי האריזות שלנו.

בנוסף לציון ה'אפס פליטת מזהמים' שלו, NATURA השיג תו תקן כסף של מוצר 'מעריסה לעריסה' הניתן על ידי מכון 'מעריסה לעריסה' למוצרי חדשנות. המכון שהוקם בארצות הברית מנהל את מכון התקנים של מכון 'מעריסה לעריסה' הקובע את הסטנדרטים וקריטריוני ודרישות ייצור לשיפור הרף ממה עשויים המוצרים וכיצד הם מיוצרים. תו התקן 'מעריסה לעריסה' מספק תיקוף ברור, גלוי, ומוחשי לגבי המחויבות המתמשכת של היצרן כלפי מידת האחריות שלו לסביבה ולקהילה.

תו התקן C2C CERTIFIED הינו תו תקן רשום של מכון 'מעריסה לעריסה' למוצרי חדשנות. למידע נוסף היכנס ל- www.c2ccertified.org.  עקוב אחר המכון ב- @c2cCertified